Propietats del Material

Monomaterial

Propietats del Material

APET/MAPET CPET PP PS AMPET
Temperatura mínima -40ºC -40ºC* -40ºC*** -40ºC*2 -40ºC*
Temperatura màxima +70ªC +220ªC +121ªC +85ªC +220ªC
Segellat + + + + +
Resistència als greixos + + + + +
Transparent + - + + Per contacte -
Variants de color + + + + +
Densitat 1,35 1,32 0,91/1,01 1,05 1,32
Rigidesa 2200 N/mm2 2900 N/mm2 1350/1700 N/mm2 1900-2500 N/mm2 2900 N/mm2

* Manipular amb cura
** Limitació de Temperatura màxima en alguns colors + 40ºC
***El mínim de temperatura depèn del Tipus de PP
2 El Ps Clear Temperatura Mínima -20ºC

Barrera dels materials

Coeficients de Permeabilitat APET & MAPET CPET CP-PP/Ho-PP PS AMPET
O2 Oxygen 100-160 66-78 2500-4500 / 1550 6000 66-78
CO2 Carbondioxid 200-500 230-260 9500-14400 / 8800 18.000 230-260
H2O Water 10-30 14 7-12 / 6 60-150 14
N2 Nitrogen 5-20 9-16 700-880 / 640 9-6